Teoretická príprava

Ako prebieha teoretická výuka?

Učebná osnova teoretickej výuky zahŕňa :

- pravidlá cestnej premávky

- konštrukcia a údržba vozidla

- teória vedenia vozidla

- zásady bezpečnej jazdy

- záverečné opakovanie.

SPOLU 32 VYUČOVACÍCH HODÍN PO 45 minút

Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú 2x do týždňa v poobedňajších hodinách (presný čas sa vždy u presní na úvodnej hodine po odsúhlasení väčšiny).

Pri rýchlokurze (individuálnom) inštruktor vypracuje individuálny plán. Klient nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie.

Ako prebieha záverečná skúška?

Na záverečné skúšky Vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte po úspešnom zvládnutí teórie, praktického výcviku a doručení kolkov (správneho poplatku) za skúšku.

Ak sa na skúšku absolvent výcviku necíti dostatočne pripravený, je možnosť absolvovať doplnkový výcvik za poplatok. Nakoľko každá skúška prináša určité psychické vypätie a najbližší termín skúšky nie je pred prihlásením absolventa záväzný,  je lepšie predísť neúspešnej skúške doplnkovými jazdami ako ju opakovať.

Termín záverečnej skúšky určuje dopravný inšpektorát, o termíne Vás bezodkladne informujeme formou sms.

Samotná skúška prebieha samozrejme za prítomnosti skúšobného komisára. Skúška sa vykonáva v doobedňajších hodinách a skladá sa z dvoch častí. Prvá časť skúšky je písomný test z pravidiel o cestnej premávke, časový limit na test je 20 minút. Na úspešné zvládnutie tohto testu je potrebné získať minimálne 50 bodov z maximálnych 55.

Druhá časť skúšky je teoretické overenie vedomostí z bežných závad na vozidle, praktická jazda na autocvičisku a v cestnej premávke.

Čo ak nebudem na skúške úspešný?

O opravnú skúšku je možné požiadať najskôr po 5 pracovných dňoch od poslednej skúšky. Každý žiak má právo na 2 opravné skúšky.

od  prvej riadnej skúšky musí byť kurz ukončený úspešne najneskôr do 6 mesiacov.

inak kurz prepadne a vydá sa rozhodnutie o neudelení vodičského oprávnenia. Ak sa však stane, že žiak skúšku nespraví ani na tretí pokus, bude musieť absolvovať celý kurz odznova vrátane všetkých poplatkov.