Teoretická príprava

Ako prebieha teoretická výuka?

Učebná osnova teoretickej výuky zahŕňa :

pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie. Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú 2x do týždňa v poobedňajších hodinách (presný čas sa vždy u presní na úvodnej hodine po odsúhlasení väčšiny).

Pri rýchlokurze (individuálnom) inštruktor vypracuje individuálny plán. Klient nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie.

Ako prebieha záverečná skúška?

Na záverečné skúšky Vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Samotná skúška prebieha samozrejme za prítomnosti skúšobného komisára. Skúška sa vykonáva v doobedňajších hodinách a skladá sa z dvoch častí. Prvá časť skúšky je písomný test z pravidiel o cestnej premávke, časový limit na test je 20 minút. Na úspešné zvládnutie tohto testu je potrebné získať minimálne 50 bodov z maximálnych 55.

Druhá časť skúšky je teoretické overenie vedomostí z bežných závad na vozidle, praktická jazda na autocvičisku a v cestnej premávke.