Praktický výcvik

Výcviková plocha – autocvičisko.

Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, hodiny na autocvičisku, jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu.

Praktický výcvik začíname na autocvičisku, výcvik na autocvičisku sa vykonáva skôr ako výcvik v cestnej premávke.

Žiaci si tu osvojujú základné prvky ovládania motorového vozidla, oboznamujú sa s vozidlom, teda ovládačmi, ukazovateľmi a hlavnými a pomocnými prístrojmi,

vykonávajú základné úkony nevyhnutne potrebné pred každou jazdou, nastavenie polohy

vo vozidle a výhľad z vozidla.

Žiaci precvičujú rozjazd vozidla, zastavovanie, zvyšovanie a znižovanie rýchlosti jazdy,

precvičujú ovládanie spojky, brzdy a akcelerátora (plyn) predtým ako prejde na prvé jazdy v cestnej premávke.

súčasťou výcviku je aj nácvik slalomu pomedzi kužele, kolmé a pozdĺžne parkovanie, ktorých zvládnutie je súčasťou skúšky.

DLŽKA CELÉHO KURZU:

Štandardný kurz vodičského preukazu skupiny B trvá zvyčajne 16 - 20 týždňov.


 

   

Praktický výcvik