Cenník

C E N A    K U R Z U    650€

štandardný kurz (SKUPINA  B) 650 €
individuálny kurz (SKUPINA B)           900 €
V CESTNEJ PREMÁVKE
kondičná jazda 45 minút 20 €
kondičná jazda 60 minút 25 €
kondičná jazda 90 minút 35 €
NA CVIČISKU
kondičná jazda 45 minút 25 €
kondičná jazda 60 minút 35 €
kondičná jazda 90 minút 40 €
KOMBINOVANÁ                                 30 €

Naplánovať a zaplatiť  kondičnú jazdu pred skúškou, je potrebné v autoškole najneskôr 7 dní pred stanoveným termínom skúšky.

PRED opakovanou skúškou z testov, na cvičisku alebo v premávke  je potrebné v autoškole najneskôr do 3 dní po neúspešnej skúške doručiť 8€ kolok a uhradit minimálne JEDNU kondičnú jazdu podľa vyššie uvedeného cenníka.

V cene kurzu je zahrnuté

 • Teoretická a praktická časť výučby
 • Autocvičisko
 • ZADARMO ZAPOŽIČIAVAME  výukové CD s kompletným materiálom potrebným na prípravu k úspešným skúškam - testy, animácie dopravných situácii , návod ako sa ľahko naučiť a následne úspešne absolvovať jazdu na cvičisku na skúške.
 • zabezpečenie záverečnej skúšky predvedenie žiaka - pristavenie vozidla a zabezpečenie inštruktora na záverečnú skúšku.
 • CENA kurzu od 3 - 5 mesačného až po ročný za ROVNAKÚ CENU
 • Možnosť úhrady kurzovného na splátky: - BEZ NAVÝŠENIA CENY
 • PRVÁ SPLÁTKA -  pri nástupe do kurzu,
 • DRUHÁ SPLÁTKA -  pri prvej hodine praktického výcviku
 • ZVYŠOK kurzovného -  začiatkom druhej polovice hodín praktického výcviku
 • Po úspešnom absolvovaní skúšok žiak dostáva vodičský preukaz s oprávnením pre :
 • skupinu B     (motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3500 kg)
 • skupinu B1  (motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktoré nepatria do skupiny AM a ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru ich prevádzková hmotnosť nepresahuje 550 kg, bez hmotnosti batérií, ak ide o elektrické vozidlá, a najväčší čistý výkon motora nepresahuje 15 kW.)
 • skupinu AM (tzv. malý motocykel).

V  cene kurzu nie je zahrnutá

OPAKOVANÁ SKÚŠKA, NAKOĽKO nie je možné do ceny kurzu započítať aj služby spojené s opakovanou skúškou, pretože nie je isté či tieto služby autoškola skutočne poskytne.Opakovaná skúška je spoplatnená sumou 10 € plus každá kondičná jazda podľa vyššie uvedeného cenníka.